Kunstzinnige Schoolfotografie
Tevens werken wij ook samen met kinderen aan kunstzinnige projecten waarbij kinderen zelf hun ”selfie” foto¬†ensceneren.
Op hun favoriete plek, alleen of met vrienden. Middels verschillende werkvormen bepalen zij zelf de invulling van hun foto. Helemaal ”selfie” gedaan.